Skip to main content

Disclaimer

Den Hazelaar gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de weergave van de gegevens op deze website. Wij behouden ons het recht voor de inhoud te wijzigen. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen zijn echter niet uitgesloten. Mochten er onjuistheden in de website staan of mocht de informatie niet meer actueel zijn, aanvaardt Den Hazelaar geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. Den Hazelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van e-mails of overige digitale berichten. Iedere bezoeker dient zich ervan bewust te zijn dat aan het gebruik van e-mail risico’s zijn verbonden. Den Hazelaar accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van e-mail. Den Hazelaar is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Den Hazelaar

Theo en Jet de Haas
Postelseweg 173
5521 RD Eersel
info@denhazelaar.nl